KLOKKENLUIDERSREGELING

Werk je in onze scholengroep en weet je of vermoed je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt
nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met ons intern meldpunt voor
klokkenluiders via: de algemene informatiepagina van het Departement Onderwijs en Vorming.

 

  • klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
  • Guimardstraat 1, 1040 Brussel
  • 02 507 07 12

Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk.
Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendien beschermd tegen represailles
vanuit de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook
het opleggen van een tuchtmaatregel. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.
Let op: het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden
maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan
gebruik maken. Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de
klokkenluidersregeling! Voor hen geldt de gewone klachtenregeling.