DISCLAIMER

DISCLAIMER KAREL DE GOEDE vzw

Karel de Goede vzw is een fusie van K.O. Sint-Trudo, S.O. Karel de Goede, Gruuthuse, Vrije basisscholen Damme en Katholiek Onderwijs Beernem. Deze fusie komt tot stand op 1 september 2019. Tot die datum geldt de privacyregelgeving van de genoemde vzw’s. Voor meer informatie, mail naar privacy@karel-de-goede.be.

De op deze website getoonde informatie wordt door Karel de Goede vzw met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Karel de Goede vzw verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door Karel de Goede vzw worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Karel de Goede vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Karel de Goede vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Karel de Goede vzw opgenomen informatie. Hoewel Karel de Goede vzw alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Karel de Goede vzw niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

AUTEURSRECHTEN

Niets uit Karel de Goede vzw, zelfs gedeeltelijk, mag gereproduceerd worden, vertaald of aangepast, onder enige vorm dan ook. Hierin begrepen fotokopie, microfilm, digitale drager, bandopname of plaat of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Karel de Goede vzw.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

PRIVACY VERKLARING

Karel de Goede vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, verwijzen wij naar het privacybeleid van Karel de Goede vzw

Verwerkingsdoeleinden

Karel de Goede vzw verzamelt en verwerkt via deze website de persoonsgegevens van nieuwe medewerkers van Karel de Goede vzw in het kader van personeelsrekrutering en personeelsadministratie (inlichtingenfiche).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Overmaken aan derden

Het schoolbestuur, vzw Karel de Goede ontvangt en verwerkt de personeelsgegevens die via inlichtingenfiche verstrekt worden door een nieuwe medewerker. Deze gegevens worden overgemaakt aan derden als volgt

  • Het departement onderwijs is, via het werkstation bij AgoDi, een ontvanger van een deel van de personeelsgegevens;
  • De scholengemeenschap waarbij de school is aangesloten, ontvangt de loopbaan- en loongegevens omwille van hun bevoegdheden inzake TADD, statutaire benoemingen, mutaties en reaffectaties.
  • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur mogelijk toegang tot bepaalde loopbaan- en loongegevens;
  • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde personeelsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen verwerkt worden zolang de medewerker bij ons te werk gesteld is. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

 

De medewerker heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn.

 

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid kan u raadplegen op via het privacybeleid van Karel de Goede vzw (pdf in bijlage)